Free Web Hosting Provider - Web Hosting - E-commerce - High Speed Internet - Free Web Page
Search the Web

Hikoi !! .........................Tikanga WhakaaroReturn Home ... Kainga ...

Tikanga Whakaaro
Return to the HomePage ... Wa kainga ... Homeward
Home

Te Ao MaramaTe KureEverything contained here
Ia mea kai roto
 is owed to Cleve Barlow the author of
"Tikanga Whakaaro" subtitled "Key Concepts in Maori Culture" (1991)
from the
Oxford University Press
540 Great South Road Greenlane Auckland.
ISBN 0 19 558212 8 - NZ$29.95

Ahuwhenua
 Aitua
  Akoranga
  Ao Marama
Arikitanga
  Aroha
  Atua
  Hahu
Hakari
  Hangi
  Hapu
  Hikoi
  Hongi
  Hura Kohatu
  Ihi
  Iwi
 Kaitiaki
  Karakia
  Karanga
Kaumatua
  Kaupapa
  Kawanatanga
  Kawe Mate
  Koha
Kohanga Reo
Kore
  Kotahitanga
  Kuia
  Mana
  Manaaki
  Manaaki Whare
  Manawa
  Manuhiri
  Maori
  Marae
  Maramataka
  Matua Whangai
  Mauri
  Paepae
  Pakeha
  Pare Kawakawa/Taua
 Po
  Poroporoaki
  Powhiri
  Pure
  Rahui
  Rangatahi
  Reinga
  Te Reo Maori
  Runanga
  Takahi Whare
  Tangihanga
  Tapu
  Tino Rangitira
Tiriti o Waitangi
  Tohi
  Tuku Wairua
  Ukaipo
  Wahine
  Waiata
  Wairua
Waitangi Taraipiunara
  Wananga
Wehi
  Whaikorero
Wero
  Whakanoa
  Whakapapa
Whare Whakairo
  Wheiao

Industriousness
Calamity - Misfortune - Accident
Teachings
The World of Light
Chieftainship
Love - Sympathy - Charity
Gods
Exhumation
Community Feast
Earth Oven
Sub-tribe - Clan
Protest March - Walk
Salutation
Unveiling Ceremony
Vitality - Quality of Excellence
Tribe
Guardian
Prayers - Incantations
Welcome Call
Respected Men Elders
Policy - Rules of Operation
Government
Memorial Service
Donation - Gift - Contribution
Language Nests
Unorganised Potential
Tribal Unity
Respected Women Elders
Power - Authority - Prestige
Hospitality
Blessing a Home
Sacred Fire

Visitors
Maori
Community Facilities
Monthly Calendar
Foster Parents
Power of the Gods
Platform for Speakers
Pakeha - Pommy Kiwi
Chaplet
Night - Darkness
Farewell
Welcome Ceremony
Cleansing Ritual
Protection - Restriction - Conservation
The Young Generation
Place of Leaping
Maori Language
Board - Committee - Council
Exorcising a House
Funeral Ceremony
Sacred - Set Apart
Maori Sovereignty
Treaty of Waitangi
Ordination
Release of the Spirit
The Place of Nurturing
Woman
Song
Spirit
Waitangi Tribunal
Esoteric Learning
Fear - Awe - Respect
Formal Speaking - Speech Making
Ritual Challenge
Free from Tapu
Genealogy
Carved Ancestral House
Transitional State - Liminal State

Ahuwhenua - Industriousness

I nga wa o mua  In former times
ko nga mahi ahuwhenua he mahinga i nga mara the term Ahuwhenua related to the activities of gardening
te keri i te whenua turning the soil
te whakato planting
te ngaki taru cultivating
me te hauhake i nga hua whenua and harvesting of the fruits of the earth
He whakatauki ta te Maori e ki nei .. There is an old Maori proverb which states ...
"He toa piki pari, mate pari
He toa mau patu, mate patu
He toa ngaki taru, he kai ma te huhu."
"A mountain climber may die through climbing
A warrior may die by the sword
But the cultivator of the earth will be food for worms."
I naianei ... In modern times ...
  any industrious person, irrespective of their work. Work is regarded as an ennobling virtue - through work a person gains respect and admiration of family and the community.

Aitua - Calamity Misfortune Accident

  Aitua was a child of Tumatauenga and his wife Tahutapairu conceived of the wrath and aggression of their father - the God of War.
  Any misfortune, not necessarily involving personal injury or loss ...
I enei ra, kua hipokina tenei kupu ki runga i nga mahi kikino katoa, ara, nga mate turorotanga, wharanga me etahi atu mate pera. Nowadays, the term is used to refer to death, disease, misfortune and accidents.
" Kua riro atu koe i te ringa kaha o aitua,  Ka kokiri wairua ke te tihi o mauri aitua " "You have been taken by the strong hand of death, and have ascended the pinnacle of misfortune "

Akoranga - Teachings

Koia enei ko nga taonga katoa o te matauranga, o te ao wairua
me te ao kikokiko kia tupu marama ai nga tangata.
Akoranga refers to the traditional teachings of a tribe, both spiritual values
 and social rules of conduct.
Ka whakaakongia e nga kaumatua me nga kuia o tena rohe, o tena rohe nga ture me nga tikanga manaaki tangata hei tuku iho ki nga uri whakatupu. With particular emphasis upon the ethical values which are handed down by tribal elders to succeeding generations.
  Often specific to a tribe but having values for all ..

Te Ao Marama - The World of Light

Ao Marama ...

The World of Light usually refers to the world in which we live
'Ao turoa' 'The long standing world'
  Darkness & Light evolved out of Chaos ..
'Ao tu tonu' 'Everlasting world'
  In the acquisition of knowledge one progresses from a condition of ignorance or darkness to Enlightenment
Ko Tumatauenga te ariki o te ao marama,
Ko tana wahine, ko Tahutapairu, ko ia 'te ariki o te po raua ko te wheiao'
Tumatauenga - God of War and Man was the procurer of light,
His wife Tahutapairu was Goddess of Night and transition or Change.

Arikitanga - Chieftainship

  Arikitanga is the supreme power or status that can be achievable in the Maori world
  Three important aspects
the power of the gods
chiefly lineage
and territorial advantage, possession and control ..
  Only greater power possessed by the Gods
Chiefs who commanded the canoes from Hawaiki-nui became the founding ariki of Aotearoa

Hoturoa - Tainui
Nukutawhiti and Ruanui - NgaPuhi
Tamatekapua - Te Arawa & Tuwharetoa
Turi - Taranaki

'Ngapuhi kohao rau'

 

There are many powerful chiefs in Ngapuhi ..
Kei tena hapu, kei tena hapu tona ake mana me ona ake tikanga.
E kore e taea e wai ranei te korero mo tetahi atu iwi, hapu ranei,
ma ratou ano a ratou korero;
kei a ratou ano o ratou ake mana.
Subtribes have their own chiefs and customs and it is very difficult for them to reach a consensus on which chief should be paramount.
for each group is accustomed to resolving its own situations in ways appropriate to its particular views and traditions.

Aroha - Love Sympathy Charity

He mana te aroha, he tapu te aroha;
koia hoki tetahi ahua o te mana ahu mai i nga atua.
E toru nga putake o nga mea katoa:
He Pu
He Ke
He Ha.
E rite ana nga putake e toru ki te ahua o nga korero e whai ake nei:

Aroha is a sacred power
that emanates from the Gods.
There are three essential elements to all things:
the Pu or Positive Force
the Ke or Negative Force
and the Ha or Life Giving Force or Energy.
Pu ana roto
Ke ana waho
Ka pu te ruha
Ka hao te rangatahi
I runga i te mahi aroha.
The Pu is at the centre
The Ke is the outer shell
The old elements are discarded
And the new elements are created
By the power of Aroha.
Ehara te aroha i te kiri moko,
engari koia tera e pupu ake ana i te whatumanawa.
Love is not skin deep like the moko,
but swells up continuously from the depths of one's heart.
I takea mai enei korero i te tino hohonutanga o tona ngakau. These words stemmed from the very depths of my heart. HMN.
Ka tae mai he tangata ki to kainga, mihia, a, whangaia ahakoa he kapu ti noa iho. When visitors come to your home,
welcome them and offer them something, even it is only a cup of tea.

Atua - Gods

  The Atua are the Gods responsible for creating the Universe
The planets, stars, the sun,
and every living thing on the earth,
including mankind.
  Io said to be supreme
Io-taketake Io from whom all things have sprung
Io-matangaro Io of the hidden countenance
Io-te-wananga Io the all knowing
Io-te-waiora Io the giver of Life
Io-te-whiwhia Io the omnipotent
Io-mataaho Io of the flashing countenance
  The power of Io moved upon
the elements of chaos,
and from chaos came the eons of darkness,
from which light was emitted.
  From these forms of energy, light and darkness, evolved Ranginui the SkyFather and Papatuanuku the EarthMother.
  Reputedly 70 Gods in the Maori pantheon
Tangaroa The God of the Sea, lakes and rivers and all creatures therein.
Carving. Whiro.
Tane The God of the Forests
Tawhirimatea The God of the Winds
and Elements
Rongomatane The God of the Kumara
and cultivated crops.
God of Peace.
Haumia The God of the Fernroot
and wild crops.
Ruamoko The God of Volcanoes
and Earthquakes.
Tumatauenga The God of Man & War
Right & Wrong
Good & Evil
Health & Sickness
Aitua >
Whiro The God of Evil
disease and pestilence.

Hahu - Exhumation

 

Originally the removal of bones to a sacred place, now including cemetery burial of ancestors from sacred places.

Hakari - Community Feast

   
   

Hangi - Earth Oven

 

Hangi or Umu
   

Hapu - Sub tribe or Clan

   
   

  Hikoi - Protest March, Walk

Tenei au te hokai nei i taku tapuae, ko te hokai nuku, ko te hokai o te tupuna, a Tanenuiarangi.

Here I am straddling and leaving my imprint upon earth and in the heavens above, as the ancestor Tanenuiarangi straddled earth and heaven.
Ahakoa kua riro atu to tinana ki te kopu o Papatuanuku, kei te hikoi tonu to wairua, kia tae ra ano ki te rangi.  
Whakahokia mai o matou whenua Maori, whakamanatia te Tiriti o Waitangi.  

Hongi - Salutation

  A sign of Peace,
a sign of Life & Well-being.
   

Hura Kohatu - Unveiling Ceremony

 

 
   

Ihi - Vitality, Quality of Essence

Koia nei te mana motuhake o te tangata i runga ano i tona mau kaha ki ona atua, ki tona tohungatanga ranei me ona tu ahuatanga tangatatanga  o te tinana, wairua, hinengaro hoki.

Ihi refers to the vitality or total personality of a person, which increases through devotion to the Gods and development of one's skills and talents.
   

Iwi - Tribe

 

Iwi - Ariki
Hapu - Rangatira
Whanau - Kaumatua

Kairewa & Waimirirangi

Ko Waimirirangi ra te kuini Ngapuhi
E takoto mai ra ki roto Hokianga
Nana i kauhora ki roto Tokerau
E rima nga iwi e.
Ngapuhi, Te Rarawa e tu mai nei
Ko Ngati Whatua kei runga Tamaki
Ka huri whakaaro ko Ngati Kahu nui
Me te Aupouri e-e.
Waimirirangi the Queen of the Ngapuhi
Who is interred at Hokianga
It was she who mothered
The five tribes of the Tai Tokerau
Ngapuhi and Te Rarawa side by side
Ngati Whatua at Tamaki
And in the far north Ngati Kahu
And Te Aupouri.

Kaitiaki - Guardian

 

Iwi specific
  Guardian spirits left by ancestors ...

Karakia - Prayers Incantations

 

 
   

Karanga - Welcome Call

 

 
   

Kaumatua - Respected Elders

 

 
   

Kaupapa - Policy    Rules of Operation

 

 
   

Kawanatanga - Government

 

 
   

Kawe Mate - Memorial Service

 

 
   

Koha - Donation Gift Contribution

Ko tau rourou
me taku rourou
ka ora te katoa.

Your contribution
 and my contribution
will feed everyone.
   

Kohanga Reo - Language Nests

Waiho ake ra ma ia whanau, hapu ranei e whiriwhiri ko wai o ratou hei kaimahi i roto i to ratou kohanga.

It is left to the whanau, hapu or tribal group to choose who is to work in the Kohanga Reo ..
E tika ana kia haere mai te whanau katoa i etahi wa  ki te awhina i nga mahi. All assist as they may and as need arises ...
Ko te reo korero i roto i te kohanga ko te reo o taua wahi, whanau, hapu, iwi ranei. The language is of the whanau, hapu, iwi ...
E tika ana kia korero tonu i te reo Maori mai i te timatanga o te kohanga, a, tae noa ki te mutunga. Only te reo from start to finish ...

Kore - Unorganised Potential

 

Te Kore
Te Po
Te Ao Marama
Ranginui = Papatuanuku
   

Kotahitanga - Tribal Unity

Poukai

Economic order
   

Kuia - Women Elders

 

 
   

Mana - Power Authority Prestige

Mana Atua

 
Mana Tupuna  
Mana Whenua  
Mana Tangata  
ahi komau  

Manaaki - Hospitality

Mana-a-ki

 
Nau te rourou
Naku te rourou
Ka makona te iwi.
Yours
And Mine
Will provide for All.

Manaaki Whare - Blessing a Home

 

 
   

   Manawa - Sacred Fire    

He manawa ka whitikitia he mauri ka mau te hono,
ko te hunga mate kua wehe koutou i te hono ...

The manawa ora activates life, the mauri joins the elements of life (both physical and spiritual);
the dead no longer have the binding force of the mauri
Ka rokohanga atu ra, ka riro iho ai nga kete o te wananga, ka tiritiria, ka poupoua ki Papatuanuku. The sacred knowledge was retrieved and implanted into the bosom of Papatuanuku.

Manuhiri - Visitors

 

 
   

Maori -

 

 
   

Marae - Community Facilities

 

 
   

Maramataka - Monthly Calendar

 

 
   

Matua Whangai - Foster Parents

1. Na te mea ko te nuinga o nga tamariki kei roto i nga whare herehere he Maori, hoatu te mana ki nga whanau, hapu hoki ki te tiaki a ratou ake tamariki, ara, nga mea kahore e tino kino ana.

Because there are so many Maori children breaking the law, the extended family should be given the opportunity to care for their own children, particularly those who were not charged with very serious offences.
2. Ka whakaaro ano ratou kia tukuna enei tamariki e te Koti ki o ratou marae kia tiakina ratou e o ratou ake matua, whanaunga. Ko te tikanga ma nga whanau ratou e ropiropi, e awhiawhi, e atawhai. Such children should be released by the courts to the care of their family and relatives on their marae, who would be give the responsibility to rehabilitate them.
3. Me whakatu e te iwi he mahi ki runga i nga marae penei i te kura whakairo, i kura whakato kai, i te kura kamura, te aha, te aha, kia whai mahi ahuwhenua nga tamariki. The families involved should be given the responsibility to set up work skills programmes such as carving, agriculture and carpentry so that these young people might gain useful work skills and experience.
4. Whakaturia hoki nga tangata kei a ratou te tohungatanga mo te whakahaere i enei tu momo mahi. Members of the families involved should be given full responsibility for the administration and organisation of these programmes.
5. Tonu atu ki nga tari o te kawanatanga kia riro mai nga putea moni kia rere haere nga mahi. Ko te nui o te moni kia pera i te nui o te moni mo te tiaki i nga tamariki i a ratou i roto i nga whare herehere. It was requested that a certain sum of money be received from the respective government departments in order to operate the scheme. The money requested was to be equivalent to the amount required to take care of each offender if they had been cared for in some state institution.
Hutia te rito o te harakeke
Kei hea ra te komako e ?
Ka ki mai koe, he aha te mea nui,
Ka ki atu au -
He tangata, he tangata, he tangata.
Pluck the centre shoot of the flax
And where will the bellbird be ?
You will say, What is the thing of most importance ?
And I will reply,
It is the people, the people, the people.

Mauri - Power of the Gods

 

 
He manawa ka whitikitia, he mauri ka mau te hono. Ko te hunga mate kua wehe koutou i te hono, kokiri wairua ke te tihi o mauri aitua.
Ka tareparepa mai te mauri ora ki te ao, ka tareparepa atu te mauri mate ki tua o te arai.
The heart provides the breath of life, but the mauri has the power to bind or join. Those who die have been released from this bond and the spirit ascends the pinnacle of death.
The mauri enters and leaves at the veil which separates the human world from the spirit realm.

Paepae - Platform for Speakers

 

 
   

Pakeha - White New Zealander

 

 
   

Pare Kawakawa, Taua - Chaplet

 

 
  Not a little chap ! a word I would hazard most Pakeha are not familiar with ... Perhaps leaf crown ?  head wreath ? crown of leaves ? kawakawa crown ?

Po - Night Darkness

 

 
   

Poroporoaki - Farewell

 

 
   

Powhiri - Welcome Ceremony

 

 
   

Pure - Cleansing Ritual

 

 
   

Rahui - Protection Restriction Conservation

 

 
   

Rangatahi - The Young Generation

 

 
   

Reinga - The Place of Leaping

 

 
   

Te Reo Maori - The Maori Language

Ko te reo te waka hei kawe i nga whakaaro, tikanga, hiahia, tumanako nawe, hitori, karakia, wawata, matauranga, me era au mea o te tangata.
E ki nei tetahi, kahore he mana o te iwi, mena ka ngaro te reo.

Language is the vehicle by which thoughts, customs, desires, hopes, frustrations, history, mythology, prayers, dreams and knowledge are communicated from one person to another.
It has been said that a people without their own language have no power or unique identity.
No reira, ko te reo Maori he reo tapu i homai e nga atua ki nga tupuna, ma taua reo ano ka whakaatungia te hinengaro me te mana atua ki a ratou. According to the Maori, their language is sacred because it was given to their ancestors by the Gods and it is by language that the Maori are able to know the will and mind and power of the Gods.
He ihi to te reo, he mana to te reo, he tapu to te reo.
He wairua to te reo, he mauri ano to te reo.
Ma te wairua ka rangona te reo, ma te mauri ki mana ai te reo.
I ki mai nga tupuna, ko te reo rauriki te reo tapu o Ranginui ratou ko nga atua; ko te reo reiuru e korerotia ake nei ko te reo tapu o Papatuanuku.
Na, ko te reo rauriki te reo hei kawe i te manawa tapu o nga karakia, a, ka whakauru atu ki roto i te tangata, kia pera ano te mana o tana kupu i to nga atua kia rite ano ki ta ratou i whakahau mai ai i te rangi.
Ko te reo reiuru, ko tona korero ko te reo e taea ai e te tangata te korero, te matau ranei ki nga momo reo ke o Papatuanuku, ara, te reo o nga manu, o nga ika, o nga kararehe, o nga rakau, o nga uri katoa o Papatuanuku.
Koia ano te reo wahine hei whakaoho ake i te hunga wairua i runga ano i te tangi karanga ka whakapaoho ki runga i nga marae.
E kore e taea e te tangata te mau ki enei reo, mena kahore noa e tapu pono ki nga atua, ko te mea nui ko te reo tapu me nga karakia tapu.
Language has a life force, a power and a living vitality.
Language has a spirit and also a mauri (that gives it its unique structure and function).
The ancestors believed that the reo rauriki was the sacred language of Ranginui and the Gods; and reo reiuru was the sacred language of Papatuanuku.
The sacred language of rauriki imbued prayers with divine essence, so that whoever used the prayers could establish within themselves the power of the word which carried the message of the Gods who gave instructions from realms beyond.
The language of reiuru gave mankind the power to communicate with the various species of birds, fish, animals and trees, all the offspring of Papatuanuku.
It is also the sacred language of women which enables them to communicate, for example, with the spirit world when they perform the karanga on the marae. Such abilities cannot be found in someone who is not committed to the Gods, because they have to be able to recognise the sacred language of the ritual prayers or incantations.

Runanga - Board Committee Council

 

 
   

Takahi Whare - Exorcising a House

 

 
   

Tangihanga - Funeral Ceremony

 

 
   

Tapu - Sacred Set Apart

 

 
   

Tino Rangatiratanga - Maori Sovereignty

 

 
   

Tiriti o Waitangi - Treaty of Waitangi

 

 
   

Tohi - Ordination

 

 
   

Tuku Wairua

 

 
   

Ukaipo - The Place of Nurturing

 

 
   

Wahine - Woman

 

 
   

Waiata - Song

 

 
   

Wairua - Spirit

 

 
   

Waitangi Taraipiunara - Waitangi Tribunal

 

 
   

Wananga - Esoteric Learning

Ko Tanenuiarangi te kaitiki i nga wananga i Tikitikiorangi. Ka pikitia e ia te toi huarewa ki te toi o nga rangi, ka riro mai te wananga i a Rehua.
Na, ko te karakia e whai ake nei e korero ana i te mahi a Tanenuiarangi i tera wa:

Tanenuiarangi is credited with having retrieved the putea wananga, or baskets of wisdom, from the celestial abode of Io.
He climbed the sacred vine to the uppermost heaven and carried away the knowledge given to him by Rehua. The chant which follows describes Tane's ascent to obtain the knowledge:
Tenei au, tenei au te hokai nei i taku tapuae:
Ko te hokai nuku, ko te hokai rangi,
Ko te hokai a to tupuna a Tanenuiarangi;
I pikitia ai te rangi tuhaha ki te tihi o Manono, i rokohanga atu ra
Ko ia Matua i riro iho ai
Nga kete o te Wananga:
Ko te kete Tuauri
Ko te kete Tuatea
Ko te kete Aronui
Ka tiritiria, ka poupoua ki Papatuanuku
Ka puta te Ira tangata
Ki te Wheiao, ki te Ao Marama
Tihe...i,
Mauri-ora !
It is I, it is I who straddled the earth and heavens and left my footprint:
 I who ascended to the uppermost realms to the pinnacle of Manono and gathered up the baskets of knowledge: the basket of ritual knowledge,
the basket of occult knowledge
and the basket of secular knowledge.
I established it on earth so that mortal man could escape from the world of confusion into the world of light.
Kete Tuauri
Koia nei nga karakia me nga tikanga tapu hei whakapiri, hei hono atu i te tangata ki nga ritenga me nga ahuatanga o te atua pai, ara, o Io (me ona kahui)
The Basket of Ritual Knowledge
Kete Tuatea
Koia nei te wananga o Whiro, o nga mahi makutu, o nga momo mahi kino katoa. Ko Whiro te atua o te riri, o te hara, o te purematanga, o te mate, o te aitua, o nga mea whakarihariha katoa. Ko tona whakamututanga ake ko te rire o te reinga.
The Basket of Occult Knowledge
Kete Aronui
Koia nei te wananga mo nga mea o te ao, nga mahi ahuwhenua; he ika, tatai whetu, whakairo, tukutuku, hanga whare, rongoa, whakangahau me nga wananga katoa kei roto i nga kura o tauiwi. Ko te mea rereke o te kete aronui e taea ana e tangata te whakamahi ko nga matauranga mo te pai, mo te kino ranei i runga ano i tona hiahia. Engari, nga kete e rua i runga ake, tetahi mo te mahi ataahua anake, tetahi mo te mahi kino anake.
The Basket of Secular Knowledge
Ko nga kete o nga matua kei mua tonu i a tatou. Engari kia tupato, e rua nga kai kei roto: he mea kino, he mea ataahua. Ko te hua ataahua, kimihia, a, poipoia hei oranga mou. Engari te hua kino, takahia ki raro. I naianei, e rua nga putea matauranga kei mua i a tatou, te Maori: ko ta nga koroua me ta te Pakeha. He orite te hua kei roto i nga kete e rua: he ataahua, he kino, na reira, whaia te mea ataahua. The baskets of wisdom of our ancestors may be here with us, but be forewarned, they hold two types of food or knowledge, something bad and something of beauty. The fruits of beauty - seek them and nurture them, for your livelihood. But the evil fruits, trample them under foot.
Nowadays we have two sources of knowledge, that belonging to the Maori and that belonging to the Pakeha. The fruits of these are the same, both good and bad, but you must seek that which is good.

Wehi - Fear Awe Respect

Koia tenei te panga mai o te mana, o te ihi me te tapu o tetahi tangata ki tetahi atu. Koia tou ake whakaaro mo te kaha o te ihi, mana ranei o tetahi, he mea whakarite, he kaha ake ranei i tou ake ihi.
Kahore he wehi ki a koe mena e orite ana tou mana ki to tetahi atu; na reira, kahore koe e wehi ana. E taea ana e te tangata te wehi ki a ia ano. Ka oho ake tona wairua i te kaha o te ihi, o te mana hoki kei roto i a ia.
Ko te mea nui, ka wehi te tangata ki nga mana, ki nga tapu, ki te ihi e kaha atu ana i tona, pera i te mana o nga atua. I roto i te Paipera Tapu ka puta te korero: 'Ko te wehi ki te atua, te timatanga o te whakaaro nui.'

 
   

Wero - Ritual Challenge

Taki, taki, takina mai
Nga manu o te rangi
Whakatau Ariki
Whakatau Ariki.
Werohia ki te rakau whakaara
Werohia ki te rakau tapu
Werohia ki te rakau whakawaha.
Reia te ihi
Reia te mana
Reia te tapu.

Arise and come forth
Illustrious offspring of the Gods
Come forth Illustrious Ones
Come forth Illustrious Ones.
Here the token of alertness
Here the token of sacredness
Here the token of acceptance.
Reveal your excellence
Reveal your power
Reveal your sacredness.
   

Whaikorero - Formal Speaking

Tauparapara

Ritual Chant
  Acknowledgment of the Deceased
  Acknowledgement of the Ancestral House
  Acknowledgement of Mother Earth
  Speeches to the Living
  The Purpose of the Gathering
  Song

Whakanoa - Free from Tapu

 

 
   

Whakapapa - Genealogy

 

 

 

 

Whare Whakairo - Carved Ancestral House

 

 
   

Wheiao - Transitional State

Kua rangona e tatou te korero:
'Tihei mauri ora, ki te wheiao ki te ao marama.'
Ko te wheiao te wahi kei waenganui i te ao pouri me te ao marama; engari, koia te wahi e tata atu ki te paotanga o te maramatanga.

We often hear the expression:
'Tihei mauri ora, ki te wheiao ki te ao marama.'
The wheiao is that state between the world of darkness and the world of light, but it is much closer to the unfolding of the world of light.

 

Industriousness  Calamity Misfortune Accident Teachings  The World of Light  Chieftainship  Love Sympathy Charity  Gods  Exhumation  Community Feast  Earth Oven Sub-tribe Clan  Protest March Walk   Salutation Unveiling Ceremony  Vitality Quality of Excellence  Tribe  Guardian  Prayers Incantations  Welcome Call Respected Men Elders  Policy Rules of Operation  Government  Memorial Service  Donation Gift Contribution  Language Nests  Unorganised Potential  Tribal Unity  Respected Women Elders  Power Authority Prestige Hospitality  Blessing a Home  Sacred Fire  Visitors  Maori  Community Facilities  Monthly Calendar  Foster Parents  Power of the Gods  Platform for Speakers Speaking Platform  Pakeha Pommy Kiwi Chaplet  Night Darkness  Farewell  Welcome Ceremony  Cleansing Ritual Protection Restriction Conservation   The Young Generation  Place of Leaping  Maori Language Board Committee Council  Exorcising a House  Funeral Ceremony   Sacred Set Apart  Maori Sovereignty Treaty of Waitangi Ordination Release of the Spirit  The Place of Nurturing  Woman  Song  Spirit  Waitangi Tribunal Esoteric Learning Fear Awe Respect  Ritual Challenge Formal Speaking Speech Making Free from Tapu  Genealogy Carved Ancestral House  Transitional State Liminal State 

  

 

Return Home ... Kainga ...

TOC - Index ... Rarangi ...

Kokiri Ngataha Taitokerau

Trying to save the trees ... and make Life a little easier ...